Politechnika Opolska

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Logowanie do nowej platformyodbywa się po podaniu loginu i hasła takiego jak do systemu USOSweb w formacie i.nazwisko@student.po.edu.pl.
Jeśli zapomniano hasła, można je zmienić tylko na stronie: https://estudent.po.edu.pl
W przypadku dalszych problemów z hasłem proszę pisać na adres: pomoc@student.po.edu.pl

In order to log in into the online Moodle platform please enter the login and password, the same as in the USOSweb system.

If you have forgotten your password, you can only change it at: https://estudent.po.edu.pl.

In case of further problems with the password, please write to: pomoc@student.po.edu.pl