Politechnika Opolska

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Logowanie do nowej platformyodbywa się po podaniu loginu i hasła takiego jak do systemu USOSweb w formacie i.nazwisko@student.po.edu.pl.
Jeśli zapomniano hasła, można je zmienić tylko na stronie: https://estudent.po.edu.pl
W przypadku dalszych problemów z hasłem proszę pisać na adres: pomoc@student.po.edu.pl

Students - logging into the platforms takes place after entering the login and password for the eStudent.
Password can be change only on https://estudent.po.edu.pl